Ninh Bình: Huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) – Ngày 18/11, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) chính thức đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ninh Bình: Huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
Một góc huyện Kim Sơn, huyện ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: Trải qua 194 năm với nhiều lần quai đê lấn biển cùng phương châm “Lúa lấn cói, cói lấn sú vẹt, sú vẹt lấn biển”, huyện Kim Sơn hiện có diện tích 239,78km2, dân số trên 187.000 người, trong đó có gần 50% dân số là người theo đạo Công giáo sinh sống tại 23 xã và 2 thị trấn.

Sau 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 33 thôn, xóm được công nhận thôn, xóm nông thôn kiểu mẫu; 2 thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất chuyển dịch nhanh, hiệu quả; đến hết năm 2022 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 534 tỷ đồng; giá trị trên 1ha canh tác đạt 196 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm, gấp 5 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%. Các lĩnh vực y tế – văn hóa – giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cao cả về cơ sở vật chất, chất lượng và hiệu quả hoạt động; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Sơn, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của huyện Kim Sơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hội nhập và phát triển đất nước.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích