Ninh Bình ban hành thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

(TN&MT) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch số 119/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến những nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai lớn, phức tạp để các cấp chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường.

Ảnh minh hoạ

Đồng thời, tuyên truyền việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét,.. Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

Tuyên truyền ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại; Tuyên truyền, phổ biến các mô hình điển hình và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Kế hoạch, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 được thực hiện trên báo chí; tuyên truyền trên mạng xã hội thông qua xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên các mạng xã hội có số lượng thành viên đông đảo, được nhiều người quan tâm và theo dõi; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn, triển lãm chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền về phòng, chống thiên tai tại cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống thiên tai. Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và các mạng xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống thiên tai. Cung cấp thông tin về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc lĩnh vực sở, ngành, cơ quan, đơn vị phụ trách cho báo chí.

Bạn cũng có thể thích