Những tác động của ngành bán dẫn tới môi trường

Những tác động của ngành bán dẫn tới môi trường

Bán dẫn là một ngành cần sử dụng tài nguyên nước và điện với khối lượng rất lớn. Riêng công ty TSMC – nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới  đã sử dụng gần 5% tổng lượng điện của Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2021.

[Infographic] Những tác động của ngành bán dẫn tới môi trường ảnh 1

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích