Những địa phương thu ngân sách cao nhất năm 2023

Theo thống kê từ các địa phương về kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2023, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với mức thu lên tới 469.682 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 323.575 tỷ đồng. Số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 29/12/2023 là 446.545 tỷ đồng, đạt 95,07% dự toán và bằng 94,69% so cùng kỳ (471.562 tỷ đồng).

Xếp thứ hai là TP. Hà Nội với mức thu đạt khoảng 405.252 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với năm trước. Trong đó thu nội địa 373.100 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán và tăng 22,8%; thu từ dầu thô 3.700 tỷ đồng, đạt 176,2% và tăng 27,6%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23.600 tỷ đồng, đạt 87,4% và giảm 10,3%.

Những địa phương thu ngân sách cao nhất năm 2023
Nuôi dưỡng và đảm bảo nguồn thu mới có ngân sách chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội, hạn chế vay nước ngoài. (Ảnh: Minh họa)

Thành phố Hải Phòng, kết thúc năm 2023 cũng cán đích thu ngân sách Nhà nước đạt 103.619 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa năm 2023 đạt 43.466 tỷ đồng, đạt 138,7% dự toán Trung ương giao, 102,3% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao, bằng 117,5% so với thực hiện năm 2022; Bà Rịa – Vũng Tàu đạt mức 95.067 tỷ đồng, đạt hơn 107% dự toán (NQ cả năm là 88.591 tỷ đồng), bằng 84,82% so với năm 2022; Quảng Ninh ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước đạt 39.632 tỉ đồng, tăng 7% cùng kỳ; Bình Dương thu ngân sách đạt trên 73.257 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022; Thanh Hóa ước đạt 41.920 tỷ đồng, đạt trên 118% dự toán; trong đó thu nội địa ước đạt 25.620 tỷ đồng, đạt trên 117% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 16.300 tỷ đồng, đạt trên 120% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao; Đồng Nai, tính đến ngày 29/12/2023 tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt trên 40,3 ngàn tỷ đồng, vượt dự toán ngân sách năm 2023 hơn 100 tỷ đồng (dự toán hơn 40,2 ngàn tỷ đồng); Vĩnh Phúc, theo Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, đến hết ngày 30/12, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 (không tính hoàn thuế) của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 40.353 tỷ đồng, đánh dấu mốc thu ngân sách mới sau 25 năm tái lập tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên, năm 2023 tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 33.100 tỷ đồng, đạt 144% dự toán. Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 3.600 tỷ đồng; thu nội địa được 29.500 tỷ đồng, vượt 61,8% dự toán. Kết quả thu ngân sách nhà nước vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mục tiêu là thu ngân sách đạt 21.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 16.500 tỷ đồng). Trong năm qua, Hưng Yên thu hút được 1,05 tỷ USD vốn FDI và khoảng 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; Quảng Nam, đạt khoảng trên 23.951 tỷ đồng, đạt 89,8% so dự toán. Trong đó, thu nội địa 20.880 tỷ đồng, đạt 100% dự toán và chỉ bằng 78,3% so với năm trước. TP. Đà Nẵng năm 2023, thu ngân sách khoảng 21.000 tỷ đồng. Thái Nguyên, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 20.196 tỷ đồng, vượt 196 tỷ đồng so với kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt trên 17.585 tỷ đồng, bằng 87% tổng thu ngân sách trên địa bàn; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.539 tỷ đồng, bằng 12,5%; Nghệ An thu ngân sách Nhà nước khoảng 20.225 tỷ đồng…

Năm 2023, các địa phương tự cân đối thu – chi và điều tiết ngân sách về Trung ương, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Long An và Hải Dương.
H.L

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích