Nho Quan (Ninh Bình): Đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội

(Xây dựng) – Giai đoạn 2020 – 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành trong tỉnh Ninh Bình, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của quân dân, đồng bào huyện Nho Quan, kinh tế – xã hội huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nho Quan (Ninh Bình): Đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội
Một góc Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan.

Về sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Diện tích gieo trồng hàng năm từ 17.000ha đến 18.000ha (trong đó cây lúa chiếm trên 11.000ha). Sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt trên 70 nghìn tấn. Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác năm 2023 ước đạt 120 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2020, tổng diện tích nuôi thủy sản 3.885ha, sản lượng đạt 10.000 tấn; huyện có 16 sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, xây dựng cơ bản: Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dự án vào cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp Văn Phong, hiện nay đã thu hút được 2 dự án với diện tích đất cho thuê 19,39ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 48%, tổng vốn đầu tư 2.083,87 tỷ đồng.

Đến nay, huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai lập Quy hoạch phân khu 1, phân khu 2 trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chi tiết làng nghề tiểu thủ công nghiệp tại các xã Gia Thủy, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, quy hoạch chi tiết 1/500 các điểm dân cư phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn… phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã đến năm 2030.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch huyện Nho Quan cũng có những bước phát triển, năm 2022 đón 120.822 lượt khách (tăng 15.522 lượt so với năm 2020), doanh thu 14,1 tỷ đồng; trong 9 tháng đầu năm 2023, các khu, điểm du lịch đã đón 135.825 nghìn lượt khách (trong đó khách quốc tế 13.065 nghìn lượt khách), doanh thu ước đạt 13,5 tỷ đồng.

Về văn hóa, xã hội: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được tăng cường, bổ sung, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học; hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu dạy và học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đến nay toàn huyện có 26 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (tăng 7 trường so với năm 2020); tỷ lệ phòng học, phòng chức năng kiên cố đạt 98,1%.

Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được tăng cường; đến nay, 100% số xã, thị trấn có nhà văn hóa, 284/286 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 99,3% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Hàng năm, tổ chức tốt Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 2,5%. Từ năm 2021 đến nay đã triển khai xây dựng mới, sửa chữa 298 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 146 nhà đại đoàn kết, 152 nhà thực hiện theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích