Nhiều hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2021)

(Xây dựng) – Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-TLĐ ngày 08/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tố chức truyền thông một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2021).

nhieu hoat dong ky niem 92 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 2871929 2872021
Công nhân lao động đang thi công hầm thủy điện Nậm Xe (Lai Châu).

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã có hướng dẫn các công đoàn trong ngành thực hiện tuyên truyền giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn về một số chủ trương, quan điểm, định hướng, chính sách của Đảng, Chính phủ đối với công nhân, công đoàn; về hoạt động công đoàn, sẵn sàng kết nối với cán bộ công đoàn cùng chia sẻ tâm tư, thấu hiểu nguyện vọng, cùng tháo gỡ khó khăn đế ngày càng gắn bó bền chặt hơn với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Hình thức tuyên truyền đa dạng, kết hợp và phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông truyền thống và các phương tiện truyền thông mới; truyền thông nội bộ và truyền thông cộng đồng.

Nội dung được các công đoàn tập trung nhân dịp này là tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam chặng đường 92 năm qua, những thành tựu đóng góp nổi bật của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 35 năm đổi mới đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; gương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong lao động sản xuât, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trong hoạt động công đoàn.

Nhân dịp này Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng phát động cuộc thi trực tuyến trong thời gian: Tháng 7 – 8/2021. Dành cho các Cán bộ công đoàn các cấp. Hình thức: Thi tìm hiểu trực tuyến tại Cổng trực tuyến, địa chỉ https://congdoanvietnam.org/.

Với các nội dung: Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn theo Hiến pháp và pháp luật; quan điểm, chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phần tự luận: Mỗi cán bộ công đoàn có một bài viết ngắn gọn đề xuất ý tưởng đối với tổ chức, hoạt động công đoàn.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn căn cứ tình hình thực tiên tại đơn vị chủ động triển khai các nội dung trên đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gửi tin, bài, ảnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam về trang thông tin điện tử của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích