Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thuờng vụTỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện chọ các cơ quan nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo huyện Vân Đồn và các xã có di tích trên địa bàn huyện Vân Đồn; đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Vân Đồn và các nhà khoa học đã chủ trì về hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện về vị trí, vai trò, quy mô, ý nghĩa, giá trị của Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn qua các thời kỳ lịch sử. Bổ sung căn cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; định hướng giải pháp khoanh vùng bảo vệ di tích và thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn. Tạo hành lang pháp lý cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích; định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời làm cơ sở cho việc đề xuất các phương án khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Các nội dung chính của Hội thảo bao gồm: Công bố các kết quả, thành tựu về Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn từ kết quả các dự án khai quật khảo cổ học, điền dã và hợp tác quốc tế; Thảo luận, đánh giá giá trị toàn diện của Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn (các vấn đề về cảnh quan và môi trường, lịch sử, giao thương hàng hải, giao lưu kinh tế, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, các vấn đề liên quan đến con đường giao thương hàng hải, kinh tế biển,…) để xác định các tiềm năng phát triển của địa phương gắn với các giá trị di sản, gia tăng giá trị cho du lịch và phát triển kinh tế – xã hội địa phương; Nghiên cứu, xác định phạm vi không gian di tích, đề xuất giải pháp khoanh vùng bảo vệ di tích và thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn.

Toàn cảnh hôi thảo

Hội thảo tập hợp 34 bài viết tham luận về các chủ đề trên trong đó có 04 bài tham luận của nhóm chuyên gia , chuyên gia quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ); 28 bài tham luận của cơ quan nghiên cứu Trung ưong, các chuyên gia, nhà khoa học và 02 bài tham luận của địa phưong.

Qua đó góp phần đưa Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung thành khu vực mạnh về kinh tế biển; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển, bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng.

 

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More