Nghệ An: Thực hiện các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản

(Xây dựng) – UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Nghệ An: Thực hiện các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản
Hạ tầng khu phân lô đấu giá đất ở tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh.

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 11047/UBND-CN gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Tại văn bản này, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê đầy đủ số lượng các trường hợp công trình xây dựng thuộc dự án bất động sản như: Căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ… chưa được cấp giấy chứng nhận, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp nêu trên theo đúng quy định tại Điều 104 Luật Đất đai, Điều 32, 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP), hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ ngày 15/5/2023 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp thống kê các dự án bất động sản như: Căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ… và phân loại báo cáo theo các nội dung sau: Các dự án chưa thực hiện đầy đủ, thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và đất đai; trong đó làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, giải quyết của các cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền UBND tỉnh thì tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, giải quyết.

Các dự án có vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và đất đai; trong đó nêu rõ lý do vướng mắc, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của từng Bộ, ngành; đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có). Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường các nội dung trên. Hoàn thành trước ngày 05/01/2024.

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động có văn bản cung cấp số liệu, đề xuất các nội dung vướng mắc về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích