Nghệ An: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(Xây dựng) – Chiều 11/9, tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Nghệ An: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 23 tỷ đồng để tăng cường chi hoạt động thường xuyên từ nguồn phân bổ sau sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp tỉnh năm 2023 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, cơ quan phê duyệt dự án, kế hoạch quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng không quá 5 tỷ đồng/1 dự án, kế hoạch. Đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng không quá 5 tỷ đồng/1 dự án, phương án.

Tiếp đó, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, số vốn được phân bổ là 277,868 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng và điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho 10 dự án. Việc thay đổi phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách Trung ương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 01 ngày 28/02/2023 như sau: Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của 14 nhiệm vụ, dự án với số vốn 163,17 tỷ đồng. Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ số vốn điều chỉnh giảm 163,17 tỷ đồng (bố trí thu hồi vốn ứng trước 75,638 tỷ đồng; bổ sung cho 02 dự án với số vốn 87,532 tỷ đồng).

Nghệ An: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Quang cảnh Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua các dự thảo: Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 58, Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 4, Nghị quyết số 36 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về phân bổ bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quan trọng của các cấp ủy trong quá trình tổ chức thực hiện.

Những kết quả đã đạt được trong 8 tháng qua trên tất cả các mặt là rất tích cực. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tạo động lực to lớn, cơ sở chính trị rất quan trọng để toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực khai thác, tận dụng các nguồn lực, thời cơ mới, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ…

Về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia – nhiệm vụ này rất quan trọng, có khối lượng công việc lớn, nhưng tiến độ triển khai hiện nay còn chậm so với kế hoạch, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao các ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua, khẩn trương phân bổ các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định, phát huy tối đa hiệu quả của chương trình.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong đó có các dự án, nguồn vốn vừa được phân bổ, điều chỉnh, quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Kỳ họp này. Tăng cường phối hợp trong giải quyết công vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Gắn trách nhiệm trực tiếp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc bảo đảm tiến độ giải ngân, chất lượng công trình.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định và theo dự toán. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh theo lộ trình đề ra; chuẩn bị tốt phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More