Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn

(Xây dựng) – UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn
Các đơn vị đang thi công Dự án đại lộ Vinh – Cửa Lò.

Theo đó, ngày 28/12, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Công văn số 11173/UBND-KT yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Thực hiện Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 08/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20/12/2023, tổng vốn đầu tư công tập trung mới giải ngân 4.653,403 tỷ đồng, đạt 65,05% kế hoạch; trong đó: kế hoạch năm 2023 đạt 65,12%; kế hoạch năm 2022 đạt 64,79%.

Do thời gian giải ngân kế hoạch năm 2023 không còn nhiều, trong khi số vốn chưa giải ngân còn khá lớn, vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% kế hoạch giao.

Trong đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, giám sát; tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện, nhất là những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, có tính lan tỏa cao,…

Yêu cầu các Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm (đặc biệt là về đất đai, tài nguyên, nguyên vật liệu, bãi đổ thải…); cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; xử lý nghiêm nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý, thay thế kịp thời các công chức, viên chức yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, thiết kế, đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ thi công, thủ tục thanh, quyết toán… Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đầu tư công, nhất là trong công tác thẩm định, kiểm soát chi; đồng thời, tăng cường hậu kiểm.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; công bố công khai kết quả giải ngân các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đặc biệt qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng phù hợp với diễn biến giá thị trường.

Tại công văn này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để được giải quyết.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích