Nghệ An: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương

(Xây dựng) – UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch Khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

Nghệ An: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương
Không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Đô Lương đang trở nên hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo định hướng phát triển.

Theo đó, ngày 4/01/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

Khu đất lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương; quy mô diện tích khảo sát, lập quy hoạch khoảng 529,98ha.

Việc lập quy hoạch khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương với mục tiêu cụ thể hóa Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 22/12/2022. Tạo lập một khu vực đô thị có đầy đủ các khu chức năng với không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho đô thị Đô Lương.

Ngoài ra còn tạo dựng một đô thị mang bản sắc riêng, gắn kết hài hòa với các khu vực phát triển đô thị hiện có và các dự án, đồ án quy hoạch kề cận, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Việc lập quy hoạch khu vực ở khu vực này còn làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, lập quy hoạch chi tiết đô thị và thu hút, kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư vào thực hiện quy hoạch.

UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ các ngành liên quan khảo sát địa hình, điều tra đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, hiện trạng xây dựng, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư, các điều kiện kinh tế xã hội khu vực quy hoạch. Dự báo phát triển kinh tế – xã hội, các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch.

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phù hợp điều kiện địa hình và quy hoạch định hướng của khu vực. Xác định không gian xanh đô thị, bao gồm (hành lang xanh, vành đai xanh, công viên hoặc rừng tự nhiên, nhân tạo trong đô thị…); giải pháp cây xanh trong các trục không gian chính, các khu đô thị.

Giao UBND huyện Đô Lương triển khai thực hiện lập quy hoạch xây dựng, theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan, đảm bảo mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ quy định và hiệu quả của đồ án.

Thời gian lập đồ án quy hoạch 9 tháng kể từ ngày hợp đồng tư vấn giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch có hiệu lực.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích