Nghệ An: Nhiều bất cập trong công tác đền bù dự án đường Quốc lộ 1A

(Xây dựng) – Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài là 73,8 km, đi qua địa bàn 5 huyện, thị xã và thành phố Vinh. Từ 1994 đến nay, có 2 dự án lớn về mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A. Dự án khôi phục Quốc lộ 1 giai đoạn 1994 – 1996 và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A giai đoạn 2010 – 2015. Sau nhiều năm thực hiện dự án, đến nay vẫn tồn tại những vấn đề bất cập, khiến người dân bức xúc.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích