Nghệ An: Kịch bản ứng phó nào cho doanh nghiệp trước đại dịch covid-19?

(Xây dựng) Trước diến biến phức tạp và khó lường của đại dịch covid 19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Câu hỏi lớn cho nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh này là làm sao để đảm bảo sản xuất, an toàn và hiệu quả.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích