Nghệ An: Chấm dứt hoạt động 3 dự án do chậm tiến độ

(Xây dựng) – UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động 3 dự án trên địa bàn tỉnh với lý do dự án chậm tiến độ so với quy định.

Nghệ An: Chấm dứt hoạt động 3 dự án do chậm tiến độ
Dự án Chợ đầu mối khu vực biên giới và khu sinh thái Cửa khẩu Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Theo Quyết định số 3966 của UBND tỉnh Nghệ An, với lý do dự án chậm tiến độ so với quy định, việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án gặp một số vướng mắc liên quan thủ tục đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An Quyết định hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh do Công ty TNHH Thương mại Nam Bình Nghệ An làm chủ đầu tư.

Cùng lý do chậm tiến độ, nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư, Dự án Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước vùng Nam Quỳnh Lưu – Bắc Diễn Châu tại xã Quỳnh Diễn và xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thăng Long 89 làm chủ đầu tư bị chấm dứt hoạt động và hủy bỏ các thủ tục pháp lý liên quan dự án.

Ngoài ra, Dự án Chợ đầu mối khu vực biên giới và khu sinh thái cửa khẩu Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương do Công ty Tân Long thực hiện dự án chậm tiến độ, chưa thực hiện đăng ký đầu tư, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005. Dự án chưa có cơ sở để xem xét các điều kiện chuyển tiếp, tiếp tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; nhà đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng các công trình hạng mục khi chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa hoàn thành thủ tục pháp lý cũng bị chấm dứt hoạt động.

Để thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật. Liên hệ, thông báo cho các chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động, huỷ bỏ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện và các bên liên quan tham mưu, xử lý đối với các dự án đã nộp tiền ký quỹ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu xử lý cho UBND tỉnh các vấn đề khác có liên quan đúng quy định hiện hành.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích