Ngành Xây dựng Thừa Thiên – Huế thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch

(Xây dựng) – Ngày 09/01, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của ngành Xây dựng.

Ngành Xây dựng Thừa Thiên – Huế thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch
Ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị có ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Đại Viên – Giám đốc Sở Xây dựng; ông Hoàng Tiến Minh, ông Huỳnh Minh Khang, ông Trương Nguyễn Thiện Nhân – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế: Năm 2023, Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai và thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành. Tích cực tham mưu về xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, góp ý các dự thảo quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực gồm: Quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; quản lý xây dựng; chất lượng công trình; nhà và thị trường bất động sản; thanh, kiểm tra; kiểm tra xử lý kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do UBND tỉnh giao theo chức năng nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đại Viên – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Năm 2023, Sở Xây dựng tập trung triển khai các đề án, quy hoạch nhằm đảm bảo các thủ tục trình hồ sơ đề án thành lập Thừa Thiên – Huế trực thuộc Trung ương, bao gồm: Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên – Huế; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên – Huế là đô thị loại I trực thuộc trung ương; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập quận, phường và Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế; Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên – Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đồng thời, hỗ trợ UBND huyện Phong Điền trong việc triển khai Đề án phân loại đô thị Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đưa huyện Phong Điền sớm trở thành thị xã.

Ngành Xây dựng Thừa Thiên – Huế thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch
Toàn cảnh Hội nghị ngành Xây dựng Thừa Thiên – Huế.

Công tác phát triển đô thị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch để hoàn thiện phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương; Công nhận đô thị Thanh Hà (huyện Quảng Điền) và đô thị Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) đạt tiêu chí đô thị loại V. Chỉ đạo rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã. Quy định về điều kiện khung, tiêu chí, quy mô các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở làm cơ sở lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng của chủ đầu tư; các nhà thầu thi công xây dựng công trình; người lao động tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. Trong đó, có một số chủ đầu tư, tư vấn giám sát chưa thực hiện bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 14, Điều 19, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng. Chưa quan tâm đầy đủ đến công tác an toàn lao động, việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn mang tính đối phó, chưa bố trí cán bộ theo dõi, giám sát công tác an toàn lao động trong suốt quá trình thi công. Công tác lập kế hoạch quản lý an toàn lao động cũng mang tính đối phó, không bám sát với điều kiện thi công trên công trường. Hầu hết các chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn lao động. Một số nhà thầu chưa thực hiện bảo đảm các nội dung về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng khiến vẫn còn nhiều công trình sử dụng giàn giáo thi công, hệ thống chống cốp pha dầm sàn bằng gỗ, cây bạch đàn chất lượng không đồng đều, khó kiểm soát có thể gây ra mất an toàn.

Các chủ đầu tư, tư vấn giám sát chưa thực sự quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng, đặc biệt, đối với các công trình nằm trong đô thị, đông dân cư. Cụ thể, một số công trường dự án vẫn chưa có nhà vệ sinh tạm hoặc nhà vệ sinh tạm chưa đáp ứng được yêu cầu; nước thải sinh hoạt, nước thải thi công, rác thải xây dựng vẫn chưa được thu gom và xử lý đúng cách. Thực hiện che chắn bụi và xử lý tiếng ồn vẫn còn hạn chế gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh công trình. Đặc biệt, tình trạng xe vận chuyển vật liệu vào, ra công trường chưa được vệ sinh, che chắn kỹ khiến vật liệu, bùn đất vương vãi tại những đoạn đường trước cổng các công trình.

Hầu hết các chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường theo quy định; vẫn còn một số công trình bị người dân phản ánh qua hệ thống xử lý hiện trường Hue-S vi phạm công tác vệ sinh môi trường trong năm 2023.

Báo cáo cũng đề xuất, kiến nghị Bộ chủ quản đẩy nhanh công tác hoàn thiện Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; quan tâm rà soát, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến công tác chuyển đổi số lĩnh vực quy hoạch xây dựng; tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định có nội dung không thống nhất để các địa phương có cơ sở áp dụng và dễ thực hiện.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích