Ngành Xây dựng Nghệ An: Phấn đấu tăng trưởng 10 – 11%

(Xây dựng) – Một mùa xuân mới mang nhiều khát vọng, niềm tin vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An. Mặc dù, trong năm qua, Nghệ An phải đối mặt không ít khó khăn, kinh tế toàn cầu suy giảm; giá xăng, dầu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh; Bên cạnh đó các dự án đầu tư xây dựng bị chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư của dự án bị ảnh hưởng và đặc biệt là ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngành Xây dựng Nghệ An: Phấn đấu tăng trưởng 10 - 11%
Khu đô thị Hưng Lộc được đầu tư, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị khởi sắc cho vùng ven đô TP Vinh.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành và các địa phương, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và cộng đồng DN, ngành Xây dựng Nghệ An đã vượt qua khó khăn, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022. Qua đó, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xuân về, cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa, giữa tiết trời rét buốt đang chuyển mình sang xuân, lòng người như ấm áp hơn khi được biết trong năm qua tốc độ tăng trưởng toàn ngành Xây dựng ước đạt 10,43%. Tổng sản phẩm GRDP ngành Xây dựng theo giá so sánh 2010 ước đạt 13.732 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2022 hoàn thành: Đã thẩm định 2.179 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định 15.345,82 tỷ đồng; sau thẩm định cắt giảm 530,85 tỷ đồng (đạt 3,46%); trong đó Sở Xây dựng thực hiện đã thẩm định 365 dự án/công trình các loại. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành với 101 công trình.

Công tác quản lý giá xây dựng và bồi thường GPMB thông qua việc kịp thời công bố giá VLXD theo quý, giá VLXD chủ yếu theo tháng, chỉ số giá xây dựng theo quý và theo tháng. Tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng VLXD và đề xuất các điểm mỏ dự kiến bổ sung vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030; tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy hoạch các loại khoáng sản làm VLXD Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác quản lý quy hoạch được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật về xây dựng. Các địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch xây dựng, trong đó quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch NTM là tiền đề cho thực hiện phát triển kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng.

Đáng ghi nhận, trong năm 2022, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị tư vấn đề triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, quy hoạch xây dựng được đánh giá là nội dung quan trọng có kết quả rõ nét trong nội dung của Quy hoạch tỉnh. Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến nay đã phê duyệt được 3/17 vùng huyện (Nam Đàn, Yên Thành, Quỳnh Lưu); 1 huyện (Đô Lương) đã có văn bản thẩm định quy hoạch trình UBND tỉnh. Hiện đang chỉ đạo lập quy hoạch vùng huyện 13 huyện (trong đó có 8 huyện đã phê duyệt nhiệm vụ đang lập quy hoạch, 5 huyện đang lập nhiệm vụ).

Ngành Xây dựng Nghệ An đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nam Đàn, đô thị Đô Lương. Tham mưu để UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai, thị trấn Cầu Giát và lập mới một số đô thị thuộc huyện Quỳnh Lưu và huyện Yên Thành theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt; quy hoạch phân khu thị xã Hoàng Mai (3 phân khu), thị xã Thái Hòa (4 phân khu). Các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đều đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết theo đúng quy định trước khi triển khai.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo cung cấp nước sạch, quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hệ thống thoát nước tại các đô thị đã được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư phát triển mới và cải tạo, nâng cấp. Năm 2022, đã giảm đáng kể tình trạng ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là TP Vinh.

Ngành Xây dựng Nghệ An: Phấn đấu tăng trưởng 10 - 11%
Đô thị Vinh (Nghệ An) đang được đầu tư mạnh mẽ.

Công tác phát triển nhà ở tiếp tục được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh đã cấp 3.221 giấy phép xây dựng nhà ở và công trình các loại. Kịp thời chủ động rà soát, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng BĐS, qua đó bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trong đó hỗ trợ cho 6.834 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở với số vốn 249 tỷ đồng.

Xác định cải cách hành chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn liền với mục tiêu quản lý, phát triển đô thị, Sở Xây dựng tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, DN khi đến giao dịch các lĩnh vực liên quan đến ngành Xây dựng.

Sở Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo các Nghị quyết số 05-NQ/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU, Nghị quyết 02-NQ/ĐUK. Tham mưu trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 về công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, với 33 thủ tục hành chính; sau rà soát, tổng số thời gian đã cắt giảm so với quy định (Luật; Nghị định; Thông tư) trung bình 20%. Công khai 33/33 (100%) các thủ tục hành chính theo quy định. Cán bộ, công chức giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng công việc; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ để tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân; lấy sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân làm thước đo trong thực thi công vụ.

Trước thềm xuân mới, nói về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Trong năm 2023, ngành Xây dựng phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 10 – 11%; tổng sản phẩm GRDP ngành Xây dựng theo giá so sánh đạt 15.100 tỷ đồng. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đối với đô thị loại IV trở lên đạt 75% và đô thị loại V đạt 90%. Tiếp tục chỉ đạo xử lý ngập úng các đô thị, nhất là TP Vinh và các thị xã; đẩy mạnh thực hiện việc phân công phân cấp cho chính quyền cấp huyện và chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; quản lý xây dựng NTM phù hợp với định hướng của tỉnh và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

Song song với những giải pháp trên, ngành còn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các định hướng, chiến lược, đề án, chương trình về hạ tầng kỹ thuật đô thị được phê duyệt; thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, rác thải tiên tiến thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện tỉnh Nghệ An.

Xuân mới đã về khoe sắc trên mọi nẻo đường, cùng với các cấp ngành, ngành Xây dựng Nghệ An phấn khởi, nỗ lực đóng góp sức mình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More