Ngành TN&MT Bắc Ninh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành TN&MT Bắc Ninh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 3/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Sở TN&MT tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ và hoàn thành một số chỉ tiêu theo kế hoạch như: 97% chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị được thu gom và xử lý; 90% chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn được thu gom, tự xử lý, vận chuyển, xử lý tập trung; 100% chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý tại KCN đã đi vào hoạt động.

Công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ được triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định. Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị

Năm 2024, Sở TN&MT tiếp tục tập trung quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; kiểm soát, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học; từng bước xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành TN&MT. Phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ các cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn 30%…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đất đai, tài nguyên môi trường, trong đó 2 Kết luận lớn là 739, 740 và các chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi ngành tài nguyên môi trường cần tập trung, phối hợp với các địa phương tháo gỡ.

Về vấn đề môi trường, đồng chí yêu cầu ngành tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, đẩy mạnh triển khai công tác xử lý rác thải, đặc biệt là triển khai hệ thống đốt rác phát điện. Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch lộ trình, nhận diện phương hướng trong thời gian tới để triển khai các dự án xử lý nước thải, khí thải và những nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác. Bên cạnh đó, Ngành TN&MT Bắc Ninh cần làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Bộ ngành TW, địa phương về lĩnh vực TN&MT; tiếp tục cải cách thủ tủ hành chính trên lĩnh vực đất đai; xử lý các vấn đề tồn đọng lớn như: Làng nghề giấy Phong Khê, Phú Lâm, đúc nhôm Văn Môn; …. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023 và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích