Ngành ngân hàng nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế

Theo đó, để thực hiện mục tiêu này, ông Lệnh nêu ra 3 nhóm giải pháp chính mà NHNN Việt Nam chi nhánh TP.HCM tập trung trong thời điểm này.

Ngành ngân hàng nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế.

Một là triển khai tốt chính sách tiền tệ và tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, đặc biệt là chính sách lãi suất, tín dụng.

Thứ hai là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp qua việc tăng cường kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, với nội hàm gắn liền các chương trình tín dụng của Chính phủ, Trung ương. Đặc biệt, thực hiện gói hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 và Thông tư 03 của Ngân hàng Trung ương cho 11 nhóm ngành thuộc đối tượng hỗ trợ; thực hiện cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc 5 ngành hàng hỗ trợ, với mức trần lãi suất cho vay không quá 4,5%.

“Thứ ba là tăng cường cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ ngân hàng để nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp”, ông Lệnh nói.

Đánh giá sơ bộ 9 tháng đầu năm, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho rằng, cơ chế chính sách được sử dụng đồng bộ nhưng khó khăn về thị trường, khó khăn về doanh nghiệp, khả năng hấp thụ vốn nền kinh tế có tác động trực tiếp đến tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh các cơ chế, chính sách, tính chu kỳ (thị trường cận Tết) sẽ là yếu tố thúc đẩy thị trường tín dụng thời điểm từ nay đến cuối năm.

Phương Nam

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More