Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm – Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu chung: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm (ATTP) từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn. Thiết lập và phát huy hiệu quả kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

Cùng với đó Kế hoạch hướng tới mục tiêu cơ bản: Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng ATTP; nâng cao kiến thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP; kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố; xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, dự án, đề án, mô hình điểm về ATTP; khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND Thành phố đề ra nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện về công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về ATTP; công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng ATTP; công tác xây dựng các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm, chuyên đề về ATTP. Đồng thời, giải pháp về kiểm soát, xử lý các sự cố, nguy cơ gây mất ATTP; đảm bảo kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác ATTP và thực hiện các thủ tục hành chính về ATTP.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Y tế Hà Nội thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối thường trực Ban Chỉ đạo công tác ATTP Thành phố, thực hiện các hoạt động quản lý ATTP thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý theo phân công, phân cấp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã duy trì phát triển, xây dựng và triển khai chương trình, dự án, đề án về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý…

Sở Công Thương thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm, tiếp nhận bản cam kết bảo đảm ATTP, tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng có xác nhận của cơ sở theo phân công, phân cấp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, kết nối sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn, ứng dụng công nghệ cao truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối của Hà Nội phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… Tổ chức công tác giám sát diện rộng, đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội.

Sở Công Thương, Công an thành phố và Cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các tổ chức, cá nhân sản xuất, lưu thông, phân phối thực phẩm.

Riêng với Sở Công Thương, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực phẩm bảo đảm an toàn. Ứng dụng công nghệ cao truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối của Hà Nội để phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong bảo đảm an toàn thực phẩm trường học; kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ ăn uống cho các trường học.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương. Đồng thời, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận, huyện, thị xã. Các địa phương cần bố trí đủ nguồn lực, nhân lực và ngân sách cho các cơ quan chuyên môn để thực hiện việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bố trí kinh phí mua test xét nghiệm nhanh để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị hoàn thành kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch từ tháng 1/2024. UBND Thành phố đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức đoàn thể của Thành phố và yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Kim Quyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích