Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong nội bộ Công an tỉnh Bắc Giang

Để phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện công khai đầy đủ các TTHC trên Trang Thông tin nội bộ và thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện trong nội bộ các đơn vị đáp ứng nhu cầu thông tin, tra cứu, tìm hiểu, tổ chức thực hiện của cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành các Quyết định lựa chọn, công khai các TTHC thuộc lĩnh vực đảm bảo tài chính, hậu cần; thi đua, khen thưởng; tổ chức cán bộ, chính sách, đào tạo đưa ra thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa trong nội bộ.

Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức công bố, ra mắt chính thức đi vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện trong nội bộ các lĩnh vực đảm bảo tài chính, hậu cần, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ, chính sách, đào tạo.

FILE_20220916_195514_1
Công an tỉnh Bắc Giang công bố Quyết định lựa chọn, công khai TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa trong nội bộ vào ngày 26/8.

Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về cắt giảm thời hạn giải quyết đối với một số TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh.

Theo đó, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 122 TTHC, trong đó TTHC cắt giảm cao nhất đạt tỷ lệ 90%, tỷ lệ cắt giảm trung bình đạt 25% góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ, chiến sĩ và các quy định hiện hành.

Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đều nghiêm túc triển khai, thực hiện theo đúng quy định về thời gian giải quyết TTHC nội bộ, không để xảy ra quá hạn trong quá trình giải quyết các TTHC, phần lớn đều được giải quyết trước hạn.

Đồng thời, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC nội bộ, đặc biệt là việc triển khai mô hình Bộ phận một cửa tại các đơn vị cho thấy chất lượng giải quyết TTHC nội bộ được đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

FILE_20220916_195514_2
Các cán bộ Công an tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế Một cửa đối với lĩnh vực đảm bảo tài chính, đảm bảo hậu cần.

Thực hiện cơ chế một cửa, cán bộ Công an có nhiệm vụ trực tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC đều được lựa chọn đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. Quá trình thực hiện luôn đảm bảo phương châm “4 xin”, “4 luôn”, “5 không”, lấy sự hài lòng của cán bộ, chiến sĩ làm mục tiêu phấn đấu và đánh giá chất lượng phục vụ.

FILE_20220916_195514_3
Các đơn vị tiến hành niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.

Nổi bật, Công an tỉnh Bắc Giang đã ứng dụng chuyển đổi số trong tiến hành triển khai đánh giá, khảo sát sự hài lòng của cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, công tác đánh giá, khảo sát được thực hiện thông qua mã QR và hòm thư đánh giá chất lượng phục vụ nhằm đánh giá đúng chất lượng phục vụ giải quyết TTHC nội bộ tại Bộ phận một cửa ở các đơn vị.

FILE_20220916_195514_4
Khảo sát sự hài lòng của cán bộ, chiến sĩ bằng mã QR.

Kết quả khảo sát cho thấy đa số đều đánh giá rất hài lòng. Do vậy, chất lượng giải quyết TTHC nội bộ của Công an tỉnh Bắc Giang tới thời điểm hiện tại đã và đang đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích