Nam Định: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh

(Xây dựng) – Do tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra thường xuyên; có hiện tượng tái diễn, gây sạt lở bờ, bãi sông, thất thoát tài nguyên và không đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 5/2/2024, UBND tỉnh Nam Định ban hành Công văn yêu cầu các Sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát trên sông.

Nam Định: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Nam Định ban hành công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát trên sông.

UBND tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 133/UBND-VP3 yêu cầu các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công văn nêu rõ: Dù tỉnh đã tăng cường chỉ đạo nhưng do một số địa phương, nhất là ở cấp cơ sở, tại khu vực giáp ranh chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, chưa thực sự kiên quyết trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát. Do đó, tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra thường xuyên; có hiện tượng tái diễn, gây sạt lở bờ, bãi sông, thất thoát tài nguyên và không đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác cát sông trái phép, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát theo tinh thần các chỉ thị liên quan của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đã ban hành.

UBND tỉnh Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND các cấp theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các đơn vị được cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn các huyện, thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp. Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp điều tra, đấu tranh, phòng, chống tội phạm liên quan đến khai thác cát tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Nam Định với các tỉnh lân cận.

Các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, vận động nhân dân địa phương không khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trái phép. Thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn đã được phê duyệt; đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép; trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo dõi chặt chẽ các hoạt động nạo vét trên địa bàn, nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét cửa cống, lòng sông để khai thác cát trái phép. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định thuộc trách nhiệm theo quy chế phối hợp quản lý khai thác cát tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép kéo dài trên địa bàn mà không xử lý dứt điểm.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích