Nam Định: Đấu giá 155 lô đất, giá khởi điểm 285,6 tỷ đồng

Nam Định: Đấu giá 155 lô đất, giá khởi điểm 285,6 tỷ đồng

Ngày 5/11, Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 155 lô đất tại xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Theo thông báo đấu giá, 155 lô đất có tổng diện tích 22.068 m2. Trong đó, khu dân cư tập trung thôn Đào Thượng, xã Nghĩa Châu là 139 lô với tổng diện tích 20.359 m2 và đất xen kẹp là 16 lô với tổng diện tích 1.709 m2. Các lô đất có vị trí tại thôn Hà Dương (tờ số 5; thửa 33) và Khu dân cư tập trung thôn Đào Thượng, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tổng giá khởi điểm của 155 lô đất là 285,687 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá khởi điểm của 139 lô đất tại Khu dân cư tập trung thôn Đào Thượng, xã Nghĩa Châu là hơn 278,59 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích từ 118 m2 đến 281,5m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 12,7 triệu đồng đến 21,25 triệu đồng/m2.

tm-img-alt
Một góc TP Nam Định. (Ảnh: CP)

Tổng giá khởi điểm của 16 lô đất xen kẹp là 7,096 đồng. Các lô đất có diện tích từ 95 m2 đến 176m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/m2.

Giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp: các loại thuế, chi phí tại thời điểm bàn giao tài sản theo quy định của pháp luật.

Người đăng kí tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, quy chế đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán trong giờ hành chính từ ngày 14/10 – 2/11/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (1 vòng) và đấu giá theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 5/11/2023 tại UBND xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích