Năm 2024 thực hiện 4 giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi cho biết, quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tích lũy được nhiều kết quả tích cực và sẵn sàng cho bước phát triển mới, cụ thể là việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài Chính xác định đây là mục tiêu bao trùm, phấn đấu cùng các bộ ngành có liên quan để thực hiện.

“Để đạt mục tiêu nâng hạng thị trường sớm nhất vào năm 2025 thì năm 2024 Bộ Tài chính và các bộ ngành xác định có nhiều việc phải triển khai. Trong đó có 4 nhiệm vụ phải thực hiện được, thực hiện tốt”, Thứ trưởng Bộ Tài Chính nhấn mạnh.

Năm 2024 thực hiện 4 giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi thông tin về các biện pháp để Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2024.

Phân tích các giải pháp, Thứ trưởng Bộ Tài Chính nêu, thứ nhất phải xử lý được vấn đề yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay có quy định các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch nhưng đây lại là rào cản. Bộ Tài Chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng quốc tế cũng như thành viên thị trường xem xét, đánh giá, Bộ sẽ trình các cấp có thẩm quyền phương án khả thi để xử lý vấn đề này trong năm 2024.

Thứ hai, sẽ yêu cầu các tổ chức xếp hạng minh bạch tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố thông tin này rõ ràng, đầy đủ nhất và thể hiện song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh. Đồng thời có những quy định yêu cầu doanh nghiệp cập nhật và công bố thông tin về các nhà đầu tư đảm bảo minh bạch trên thị trường và với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba là minh bạch thông tin các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ Tiếng Việt – Tiếng Anh. Nội dung này sẽ được Bộ Tài chính triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024 để doanh nghiệp thực hiện, làm sao để cuối năm các doanh nghiệp cơ bản hoàn thành thông tin.

Thứ tư, Bộ sẽ chủ động sớm nhất đưa hệ thống giao dịch mới vận hành đảm bảo yêu cầu giao dịch của thị trường. “Cần nhấn mạnh là để được xem xét nâng hạng thì phụ thuộc lớn vào quy định pháp lý của chúng ta và thể hiện ở thực tế trên thị trường. Trên cơ sở đó các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài mới xem xét để nâng hạng thị trường chứng khoán của chúng ta theo tiến độ, mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã đề ra”, Thứ trưởng Bộ Tài Chính nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính cũng cho biết mục tiêu quan trọng như vậy, nên trong bất kỳ giải pháp nào, Bộ sẽ đảm bảo quản trị rủi ro để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Ngân Phương

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích