Năm 2024: Bộ TN-MT tập trung hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh trong năm 2024, cơ quan này sẽ tập trung nguồn lực xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đúng kế hoạch.

Năm 2024: Bộ TN-MT tập trung hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Để bảo đảm việc thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi), trong năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung nguồn lực xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; hướng dẫn triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử về đất đai…

Đó là một trong những nhiệm vụ chính được đưa ra tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các đơn vị thuộc lĩnh vực đất đai” diễn ra vào 31/1.

Theo dõi, cập nhật biến động giá đất

Khởi đầu năm 2024, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5 và được giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Ngay sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động rà soát các nội dung luật giao quy định chi tiết để xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành luật cũng như dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết.

Theo giới chuyên gia, để khơi thông thị trường BĐS, việc quan trọng là cần sớm hoàn thiện thể chế theo hướng ban hành hướng dẫn cụ thể hoá các luật, nhất là Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản.

Vụ trưởng Vụ Đất đai Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết trong năm 2024, các đơn vị trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường phấn đấu sẽ hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; trong đó ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Các đơn vị cũng đề xuất và tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi); triển khai kế hoạch tuyên truyền và phổ biến các văn bản nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi).

Cũng trong năm 2024, các đơn vị lĩnh vực đất đai sẽ tổ chức thực hiện công tác thanh – kiểm tra theo kế hoạch được duyệt, phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, bà Mỹ cho biết sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ theo quy định khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

“Chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất tới từng thửa đất gắn với cơ sở dữ liệu đất đai; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể tại các địa phương; xây dựng bản đồ giá đất,” bà Mỹ nói.

Năm 2024: Bộ TN-MT tập trung hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngoài ra, trong năm nay, các đơn vị lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 theo quy định pháp luật và kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có biến động; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Tập trung nguồn lực xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đặc biệt là tạo nền tảng vững chắc để đưa Luật Đất đai (sửa đổi) đi vào cuộc sống từ ngày 1/1/2025, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) – ông Phan Tuấn Hùng cho biết trong năm 2024, đơn vị này sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị lĩnh vực đất đai trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách.

“Theo kế hoạch các đơn vị lĩnh vực đất đai sẽ xây dựng 6 Nghị định, 19 Thông tư. Đây là khối lượng rất lớn, do đó các đơn vị cần tích cực phối hợp, để đảm bảo tính ổn định, thống nhất của pháp luật đất đai,” ông Hùng nói.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Đặng Ngọc Điệp cũng đề nghị các đơn vị sớm triển khai công tác kiểm kê đất đai, tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

Nhấn mạnh Luật Đất đai là một bộ luật khó, có tác động lớn tới mọi tầng lớp Nhân dân, tới kinh tế-xã hội của đất nước và đến thời điểm này được dư luận xã hội, các tầng lớp nhân dân đánh giá cao, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị lĩnh vực đất đai, trong năm 2024, cần tập trung nguồn lực xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng kế hoạch.

Ôg Khánh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thi hành luật đất đai nhất là ở các địa phương để tạo sự thống nhất trong thi hành; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất Đào Trung Chính cho biết sẽ cụ thể hóa các nội dụng trên vào các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2024 để tổ chức thực hiện, nhất là trong việc khẩn trương xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)./.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích