Năm 2023 tỉnh Quảng Nam mới giải ngân đạt 47% vốn ODA và vốn vay ưu đãi

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến ngày 20/12 đã giải ngân 490 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch vốn năm 2023, cụ thể vốn nước ngoài 409 tỷ đồng, đạt 44%; vốn đối ứng 80 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 12,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 68 tỷ đồng), đạt 65%.

Năm 2023 tỉnh Quảng Nam mới giải ngân đạt 47% vốn ODA và vốn vay ưu đãi
UBND tỉnh Quảng Nam mới chỉ giải ngân được 47% vốn vay ODA so với kế hoạch vốn năm 2023.

Ngày 27/12, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số nội dung, cụ thể gồm tình hình thu hút, vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong năm 2023, tỉnh Quảng Nam đã vận động đầu tư 2 dự án từ nguồn vốn ODA gồm Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc cho vay lại và chủ trương đàm phán Thỏa thuận vay, Thỏa thuận viện trợ sử dụng vốn tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Quyết định số 1502/QĐ-TTg ngày 01/12/2023. Hiện nay, dự án đang được Bộ Tài chính thực hiện đàm phán với Cơ quan Phát triển Pháp để ký kết Hiệp định.

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 29/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3306/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2023, Bộ Giao thông vận tải thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Báo cáo số 569/BC-BGTVT ngày 18/01/2023. Hiện nay, dự án đang hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Về tình hình phân bổ và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi tổng kế hoạch vốn năm 2023 được UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ thực hiện 7 dự án, có tổng kế hoạch vốn là 1.046 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 922 tỷ đồng; vốn đối ứng 124 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 30 tỷ triệu đồng, ngân sách tỉnh 94 tỷ triệu đồng).

Căn cứ tiến độ thực hiện và tình hình giải ngân của các dự án, UBND tỉnh Quảng Nam có Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 28/7/2023 và Công văn số 5731/UBND-KTTH ngày 24/8/2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài vay lại năm 2023 là 171 tỷ đồng. Chính phủ đã thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 683/TTr-CP ngày 08/12/2023.

Tính đến ngày 20/12/2023, tỉnh Quảng Nam đã giải ngân 490 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch vốn năm 2023, cụ thể vốn nước ngoài 409 tỷ đồng, đạt 44%; vốn đối ứng 80 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 12,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 68 tỷ đồng), đạt 65%.

Năm 2023 tỉnh Quảng Nam mới giải ngân đạt 47% vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét, có ý kiến để Bộ Tài chính quan tâm, xem xét gia hạn Hiệp định vay của của Dự án Phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Hội An để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, về dự án Phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Hội An: Thủ tục gia hạn Hiệp định vay đến nay vẫn chưa hoàn thành nên chưa đủ cơ sở để giải ngân kế hoạch vốn, mặc dù khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu.

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên việc thực hiện công tác bàn giao mặt bằng chậm; tình hình thời tiết không thuận lợi trong những tháng cuối năm nên khối lượng thực hiện không đạt.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do vướng một số thủ tục (báo cáo tái định cư, báo cáo đánh giá tác động môi trường) để nhà tài trợ chấp thuận nên việc trao hợp đồng một số dự án thành phần chưa đạt tiến độ.

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do các thủ tục điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh hợp đồng phức tạp dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện giải ngân dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành của Nhà tài trợ (Chính phủ Italia) mất nhiều thời gian, thông thường mất khoảng hơn 30 ngày nếu giải ngân bình thường, còn nếu phải thực hiện thêm thủ tục “Antimafia” theo quy định của Nhà tài trợ thì mất khoảng 60 ngày.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất, kiến nghị, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hoàn trả kế hoạch vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát năm 2021 và 2022 là 393 tỷ đồng. Vì vậy, đối với kế hoạch vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát bố trí năm 2021, năm 2022 và năm 2023 không giải ngân hết kế hoạch vốn và tỉnh Quảng Nam đã đề xuất hoàn trả ngân sách Trung ương. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, tiếp tục tham mưu bố trí kế hoạch vốn những năm tiếp theo đảm bảo bằng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét, có ý kiến để Bộ Tài chính quan tâm, xem xét gia hạn Hiệp định vay của của Dự án Phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Hội An để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn.

Có ý kiến Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính đề xuất nhà tài trợ xem xét, rút ngắn thời gian giải ngân cho các đơn vị tiếp theo đối với Dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành. Hướng dẫn thủ tục đăng ký và giải ngân kế hoạch vốn viện trợ không hoàn lại đối với Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM); Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích