Năm 2023, PV Power phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 15,6 tỷ kWh

Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP (PV Power) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty; Đại hội sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát PV Power hết nhiệm kỳ từ thời điểm được bổ nhiệm.

Năm 2023, PV Power tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án Nhơn Trạch 3, 4. Ảnh: Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Năm 2022, trước những biến động, khó khăn, thách thức, PV Power đã nỗ lực nắm bắt thời cơ, vận hành linh hoạt, tối ưu chi phí để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao ở tất cả các mặt, cụ thể: Sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm đạt 14.197 triệu kWh triệu kWh, bằng 102% kế họach; Doanh thu toàn Tổng công ty cả năm đạt 28.790 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 2.809 tỷ đồng, bằng 325% kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty đạt 985 tỷ đồng, Công ty mẹ nộp ngân sách Nhà nước đạt 948 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch.

Trong công tác đầu tư, PV Power đã hoàn thành việc ký hợp đồng EPC với liên danh nhà thầu Lilama và Samsung C&T và hợp đồng bảo trì sửa chữa dài hạn cho các thiết bị chính với GE cho Dự án Nhơn Trạch 3&4, dự án điện LNG đầu tiên tại Việt Nam. PV Power cùng các đối tác COLAVI, Tokyo Gas và Marubeni đã được tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án LNG Quảng Ninh, dự án điện LNG đầu tiên tại miền Bắc.

Công ty Ccổ phần điện khí LNG Quảng Ninh cũng được thành lập. Lĩnh vực năng lượng tái tạo được đẩy mạnh và đã có những thành công bước đầu. Ngoài ra, ngày 28/12/2022, PV Power đã ký kết hợp đồng mua tòa nhà DLC-Complex Nguyễn Tuân trị giá 726 tỷ đồng để làm trụ sở Tổng công ty.

Năm 2022, PV Power đã hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các Nhà máy điện an toàn, đúng tiến độ: Tiểu tu NMĐ Hủa Na; Đại tu Tổ máy H1 NMĐ Đakđrinh; Trung tu các tổ máy GT11 và ST18 NMĐ Nhơn Trạch 1; Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2; Đại tu NMĐ Cà Mau 1…

PV Power cũng đã có nhiều bước tiến trong công tác tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong năm 2022, PV Power đã chuyển nhượng được 250.000/ 30.805.200 cổ phần tại CTCP Điện Việt Lào (VLP) và 57.500/2.880.000 cổ phần tại CTCP EVN Quốc tế.

PV Power cũng thường xuyên quan tâm, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động; chăm sóc đời sống tinh thần của người lao động thông qua các tổ chức đoàn thể với hoạt động về nguồn, văn hóa, thể thao… Công tác an sinh xã hội đã giải ngân cho các công trình/chương trình đạt 36 tỷ đồng.

Kết quả năm 2022 và các năm trước đó của PV Power đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp 15 năm thành lập Tổng công ty. Năm 2022, PV Power cũng đã đạt được những thành tích, giải thưởng đáng ghi nhận khác như: Cán mốc 50 triệu giờ công an toàn; Là Tổng công ty phát điện đầu tiên tại Việt Nam được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB”+ 2 năm liên tiếp 2021-2022; Xếp thứ 71 trong Bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố; Được trao giải Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức; Top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất trong nhóm vốn hóa lớn năm 2022; Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động; Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh…

Trong năm 2023, PV Power quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 15,6 tỷ kWh, Tổng doanh thu 30.332 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế 1.277 tỷ đồng; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án Nhơn Trạch 3,4, LNG Quảng Ninh, Dự án tòa nhà trụ sở PV Power và các dự án năng lượng tái tạo.

Với quan điểm phát huy tối đa nội lực, tận dụng các nguồn lực bên ngoài và tăng cường hợp tác quốc tế, trong thời gian tới PV Power sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Lê Kim Liên

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích