Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường An Giang đóng góp vào ngân sách nhà nước 921,412 tỷ đồng

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường An Giang đóng góp vào ngân sách nhà nước 921,412 tỷ đồng

Ngày 9/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Sở TN&MT ban hành chương trình công tác nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội tỉnh và những nhiệm vụ được Bộ TN&MT, UBND tỉnh giao.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất tháo gỡ các khó khăn để tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

tm-img-alt
Năm 2023, tổng thu từ lĩnh vực TN&MT tỉnh An Giang đóng góp vào ngân sách nhà nước là 921,412 tỷ đồng, chiếm 14,41% tỷ trọng trong nguồn thu ngân sách địa phương… Ảnh minh hoạ

Khắc phục những khó khăn, ngành TN&MT tập trung kiện toàn bộ máy; quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Chính phủ trong phương án xử lý nguồn cát cho các công trình trọng điểm của tỉnh và của vùng ĐBSCL. Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 đạt 92%. Tổng thu từ lĩnh vực TN&MT đóng góp vào ngân sách nhà nước là 921,412 tỷ đồng, chiếm 14,41% tỷ trọng trong nguồn thu ngân sách địa phương…       

Năm 2024, ngành TN&MT An Giang tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành TN&MT. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế tài chính của các đơn vị trực thuộc…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích