Mô hình trường học không tường, không lớp tại Đan Mạch