Mai Sơn (Sơn La): Hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân

(TN&MT) – Những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện và đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất. Đến nay, Mai Sơn đã hoàn thành cấp GCNQSDĐ với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu và tổ chức trao GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.

Theo lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Mai Sơn, để thực hiện cấp GCNQSDĐ, UBND huyện đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch đất công cộng sang đất dân cư và thực hiện giao đất, cấp GCNQSDĐ cho các hộ đủ điều kiện; điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Ngã ba Cò Nòi để thực hiện cấp GCN. Hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trong năm 2020 và được UBND tỉnh phê duyệt.

a1.jpg

Mai Sơn đã ký Quyết định cấp GCN cho 5.981 hộ đủ điều kiện, đã trao GCN cho 5.678 hộ dân.

Qua rà soát, toàn huyện có hơn 6.700 hộ cần cấp GCN đất ở lần đầu; trong đó, có 5.981 hộ đủ điều kiện cấp GCN. Đến nay, đã ký Quyết định cấp GCN cho 100% số hộ; trao GCN cho 5.678 hộ, đạt 84,2% so với tổng số hộ cần cấp GCN. Chưa trao GCN cho 303 hộ, do các hộ khó khăn, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính và không có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất. Còn 764 hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN.

Với đất sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có 7.564 hộ đủ điều kiện cấp GCN trên tổng số 8.000 hộ cần cấp. Đã ký Quyết định cấp GCN cho 100% số hộ; đã trao GCN cho 7.144 hộ, đạt 89,3% so với tổng số hộ cần cấp. Còn 436 hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN.

Nhìn chung, thời gian qua, Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân để hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện và đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCN đã được đưa vào đăng ký quyền sử dụng đất; UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo quy định.

Quá trình thực hiện, một số hộ gia đình, cá nhân do hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính do đó được điều chỉnh đưa vào đăng ký đất đai theo quy định. Một số hồ sơ chưa đủ điều kiện được đưa vào đăng ký quyền sử dụng đất do chồng lấn đất lâm nghiệp, đất nông trường, đất quy hoạch, đất quốc phòng hoặc đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Việc lập phương án sử dụng đất với phần diện tích đất nông trường trả về UBND huyện quản lý, sử dụng còn khó khăn, vướng mắc trong bóc tách nguồn gốc sử dụng đất; diện tích trả về huyện quản lý, sử dụng có khối lượng lớn, không liền khoảnh mà nằm dải rác.

Hiện nay, huyện Mai Sơn đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để người sử dụng đất hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc kê khai đăng ký đất đai. Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp GCNQSDĐ theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình rà soát, lập phương án sử dụng đất với phần diện tích đất nông trường trả về huyện quản lý, sử dụng…

Bạn cũng có thể thích