Lương Tài (Bắc Ninh): Đầu tư xây dựng xưởng sơ chế và chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có các văn bản thông báo thu hồi đất, để đấu giá quyền sử dụng đất thuê thực hiện các dự án xưởng sơ chế và chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Minh Tân, huyện Lương Tài.

Lương Tài (Bắc Ninh): Đầu tư xây dựng xưởng sơ chế và chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến ứng dụng công nghệ cao là 12.765,0m2.

Cụ thể, Văn bản số 23/TB-UBND nêu, thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án đầu tư xây dựng xưởng sơ chế các sản phẩm nông nghiệp, tại xã Minh Tân, huyện Lương Tài. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 12.837,0m2.

Trong đó, loại đất bằng trồng cây hàng năm khác là 11.269,7m2; đất nuôi trồng thuỷ sản thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Minh Tân quản lý 1.100,6m2 và 466,7m2 đất thuỷ lợi.

Tại Văn bản số 23/TB-UBND cũng nêu, thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, thuê lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng xưởng chế biến, bảo quản nông sản sạch và khu trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, tại xã Minh Tân, huyện Lương Tài. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 12.765,0m2 (loại đất bằng trồng cây hàng năm khác là 8.104,4m2; đất nuôi trồng thuỷ sản 3.948,0m2; đất nông nghiệp khác thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Minh Tân quản lý 488,9m2 và đất giao thông, thuỷ lợi là 223,7m2).

Tổng diện tích đất thu hồi cho cả hai dự án là 25.602,0m2. Dự kiến kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc và tổ chức kiểm đếm hiện trạng khu đất, tài sản trên đất xong trong quý II/2024. Dự kiến kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng cho cả hai dự án được thực hiện trong quý III/2024.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích