Lưới điện nông thôn đã phủ tới 97,6 % số hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lưới điện nông thôn đã phủ tới 97,6 % số hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đến nay, lưới điện nông thôn đã phủ tới 97,6% số hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh đang tiếp tục đầu tư tiến tới đảm bảo 99% số hộ được dùng điện vào năm 2025.

Đến nay, lưới điện nông thôn đã phủ tới 97,6 % số hộ trên địa bàn tỉnh
Lưới điện nông thôn đã phủ tới 97,6 % số hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Để đảm bảo sản xuất và cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, Yên Bái đã phát huy hiệu quả phát điện của 27 nhà máy thủy điện đã hoàn thành. Hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia, với tổng công suất trên 531 MW, điện lượng bình quân khoảng 2,2 tỷ KWh điện/năm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, năm 2023, phấn đấu đưa thêm 3 nhà máy thủy điện vào hoạt động với tổng công suất 72,5MW.

Tỉnh Yên Bái cũng đã đề nghị bổ sung quy hoạch, đưa vào quy hoạch điện VIII về phát triển dự án điện mặt trời trên hồ Thác Bà 1.780MW, 3 dự án thủy điện trên sông Thao, các dự án điện sinh khối, điện gió. Trong hơn 2 năm qua, Yên Bái cũng đã thu hút được 6 dự án điện với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó:

Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện sinh khối Trường Minh – Yên Bái giai đoạn 1 công suất 29 MW của Công ty TNHH Trường Minh.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Phong Dụ Hạ công suất 16 MW của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Phong Dụ.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Phong Dụ Thượng công suất 20 MW của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Phong Dụ.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Tục 1 công suất 21 MW Công ty cổ phần thủy điện Nậm Tục l.

Dự án đầu tư nhà máy thủy điện Hồ Bốn 2, công suất 5MW của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim.

Dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Nậm Pươi, công suất 15MW của Công ty cổ phần Thủy điện Sạp Việt.

Hạ tầng lưới điện cũng được tập trung đầu tư, đảm bảo cung cấp điện an toàn và chất lượng cho sản xuất và sinh hoạt. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai thực hiện 11 dự án lưới điện từ cấp điện áp 110kV đến 500kV. Năm 2021 đã hoàn thành đưa vào hoạt động dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Văn Yên. Năm 2022 đã hoàn thành trạm biến áp 110kV Yên Bái 2, nâng công suất máy biến áp T1 của TBA 110kV Yên Bái. Các dự án 220kV, 110kV, lưới điện truyền tải 500kV, 220kV, 110kV đang được thực hiện sẽ hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Bên cạnh đó, triển khai đầu tư lưới điện nông thôn cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, các thôn bản chưa có điện thuộc các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Văn Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn giai đoạn 2014 – 2025.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More