Lục Ngạn: Vào mùa cam, bưởi

Lục Ngạn: Vào mùa cam, bưởi

Thời điểm này, các vườn cam, bưởi tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vào chính vụ, việc tiêu thụ sản phẩm diễn ra tương đối thuận lợi, giá bán cao.

Ngoài tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi, một trong những nội dung tiếp tục được huyện quan tâm là thu hút phát triển du lịch, với phương châm “đưa chợ về vườn”. Báo Bắc Giang giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động chăm sóc, tiêu thụ và khách du lịch tham quan trải nghiệm mùa cam, bưởi.

Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Huyện Lục Ngạn có hơn 4 nghìn ha cam, bưởi, sản lượng ước đạt gần 40 nghìn tấn. Ảnh: Vườn cam được sản xuất theo hướng hữu cơ tại xã Kiên Lao.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Năm nay, chất lượng cam, bưởi tại Lục Ngạn được nâng lên rõ rệt. Toàn huyện có hơn 10 ha cam được sản xuất theo hướng hữu cơ. Dự kiến cam Lục Ngạn sẽ được cấp chỉ dẫn địa lý vào cuối năm 2023.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Người dân chăm sóc vườn cam theo hướng hữu cơ.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Đồi cam rộng gần 3 ha của gia đình ông Nguyễn Đình Công ở thôn Cống, xã Kiên Lao.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Du khách tham quan vườn bưởi tại xã Thanh Hải.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Người dân xã Phượng Sơn bày bán bưởi da xanh.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Cán bộ xã Kiên Lao nắm bắt tình hình sản xuất cam, bưởi trên địa bàn.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Năm nay huyện Lục Ngạn dự kiến đón khoảng 250 nghìn lượt khách du lịch mùa cam, bưởi.
Cam, bưởi, cây có múi, Lục Ngạn, Bắc Giang, du lịch, đưa chợ về vườn
Trong tháng này, huyện Lục Ngạn sẽ tổ chức chương trình du lịch mùa thu – đông với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh: Du khách tham quan vườn bưởi tại xã Thanh Hải.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích