Long An quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030
Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030 (Ảnh: KT).

Theo đó, quyết định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định mật độ chăn nuôi tỉnh đến năm 2030: Không quá 1,0 đơn vị vật nuôi (ĐVN)/01 héc ta (ha) đất nông nghiệp.

Trong đó, mật độ chăn nuôi ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 được quy định như sau:

Huyện Tân Hưng không quá 0,1 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; thị xã Kiến Tường, huyện Tân Thạnh, huyện Mộc Hóa không quá 0,2 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Vĩnh Hưng không quá 0,4 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Thạnh Hóa không quá 0,5 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Đức Huệ không quá 0,6 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Thủ Thừa không quá 0,7 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Bến Lức, huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc không quá 0,8 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Châu Thành không quá 1,1 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Tân Trụ không quá 2,2 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; thành phố Tân An không quá 2,5 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; huyện Đức Hòa không quá 3,5 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn căn cứ vào định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của địa phương để tổ chức sản xuất chăn nuôi bảo đảm đúng quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030; tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động chăn nuôi.

Theo Thương hiệu Công luận

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích