Liên danh Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông trúng gói thầu dịch vụ công ích 547 tỷ

Liên danh Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông trúng gói thầu dịch vụ công ích 547 tỷ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông (Hà Nội) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Dịch vụ công ích duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông (thời gian thực hiện 3 năm – từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2026).

Liên danh Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông- Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Giá trúng thầu là 547,274 tỷ đồng (giá gói thầu 547,607 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông, Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Liên danh trúng thầu vào cuối năm 2023. Nhà thầu đang triển khai thực hiện hợp đồng.

tm-img-alt
Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Hà Đông quét dọn bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị. Ảnh ITN

Được biết, nhiều năm nay, Nhà thầu đã trúng thầu và cung cấp dịch vụ công ích duy trì vệ sinh môi trường tại 5 phường trên địa bàn quận Hà Đông. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Nhà thầu đã được các cấp chính quyền tạo thuận lợi, đồng thời đáp ứng yêu cầu khắt khe trong việc tập kết, thu gom và vận chuyển rác thải.

Liên danh Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông – Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội cũng từng trúng Gói thầu số 01 Dịch vụ công ích duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông (thời gian thực hiện 3 năm, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2023), giá trúng thầu 485 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích