Lập lại trật tự khai thác cát sỏi lòng sông Vu Gia – Thu Bồn

Nhiều năm nay, sông Vu Gia – Thu Bồn luôn là điểm nóng về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây bức xúc trong nhân dân. Cuộc chiến chống “cát tặc” đang đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của chính quyền địa phương.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích