Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Theo Quyết định số 1318/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 9/11/2023 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư.

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông Vận tải; Tài chính; Xây dựng; Công an; Quốc phòng; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, thành viên Hội đồng còn có lãnh đạo: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và bố trí chi phí thẩm định của Hội đồng theo quy định.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1386 QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc theo phương thức PPP.

Theo Quyết định số 1386, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66km; tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 17.200 tỷ đồng (vốn nhà nước tham gia dự án 6.500 tỷ đồng (ngân sách trung ương 2.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng 4.500 tỷ đồng); vốn chủ sở hữu nhà đầu tư 1.605 tỉ đồng; và 9.095 tỷ đồng từ các nguồn huy động).

Giai đoạn phân kỳ sẽ thực hiện đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2026.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích