Lào Cai: Thành lập Ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng 20 dự án thủy điện

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Thành lập Ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng 20 dự án thủy điện
Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng 20 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, UBND tỉnh giao ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo và ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương là Tổ trưởng tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền địa phương cấp huyện liên quan phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện đảm bảo tiến độ theo quy định; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, đôn đốc các chủ đầu tư 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức triển khai dự án đúng quy mô, thông số, tiến độ thực hiện dự án đã được xác định trong chủ trương đầu tư và đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, quy định pháp luật.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 73 dự án thủy điện hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy 1.148,85MW. Hàng năm, các dự án này đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 950 tỷ đồng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích