Lào Cai: Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi

(Xây dựng) – UBND tỉnh Lào Cai vừa có Văn bản số 1505/UBND-XD yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi
Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế, Công an các địa phương và lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, nhất là vào ban đêm, ngày nghỉ, nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng có liên quan chia sẻ thông tin, dữ liệu về các Giấy phép thăm dò, khai thác mỏ cát được cấp phép khai thác trên sông, suối; các phương tiện thủy vận chuyển, khai thác cát, sỏi cho các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, công an các địa phương để theo dõi, kiểm tra xử lý vi phạm theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác và tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông của các đơn vị đã được cấp phép khai thác.

Rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác cát, sỏi lòng sông thực hiện nghiêm quy định lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi từ lòng sông trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị khai thác cát, sỏi chỉ đưa các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi hoạt động trong phạm vi dự án, mỏ cát đã cấp phép. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi từ lòng sông và hoạt động của các phương tiện thủy nội địa có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích