Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Lào Cai nỗ lực, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt được kết quả khá tích cực, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm bằng 55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cao hơn cùng kỳ năm 2022 (36%). Bên cạnh các cơ quan, địa phương có tốc độ giải ngân trên mức bình quân của cả tỉnh thì vẫn còn một số cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, có khả năng không giải ngân được hết số vốn được giao từ đầu năm.

Trong các tháng còn lại của năm 2023 nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công còn rất nặng nề, trung bình phải giải ngân gần 1.000 tỷ đồng/tháng. Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh giao, các cấp, các ngành cần quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đối với Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2022 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2023 và tại các Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh họp thường kỳ hàng tháng và các cuộc họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các cơ quan, đơn vị và địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hàng tuần, để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả giải ngân hằng tháng của các bộ, ngành, địa phương. Chủ động phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 từ cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm sang cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thường xuyên phối hợp để cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp diễn biến giá thị trường; kịp thời phổ biến, tuyên truyền, ban hành các quy định về sử dụng vật liệu mới thay thế cho các dự án, công trình xây dựng theo quy định pháp luật. Chủ động tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng do các chủ đầu tư yêu cầu thẩm định. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng các công trình đã đưa vào sử dụng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích