Lào Cai bố trí 266 tỷ đồng ổn định chỗ ở cho hơn 1.600 hộ dân giai đoạn 2022 – 2025

(Xây dựng) – Trong giai đoạn 2022 – 2025, tỉnh Lào Cai sẽ bố trí hơn 266 tỷ đồng để sắp xếp chỗ ở cho 1.674 hộ dân vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới. Riêng trong năm 2022, Lào Cai sẽ bố trí ổn định dân cư cho 90 hộ gia đình với mức kinh phí trên 2,5 tỷ đồng.

lao cai bo tri 266 ty dong on dinh cho o cho hon 1600 ho dan giai doan 2022 2025
Lào Cai sẽ bố trí 266 tỷ đồng để ổn định chỗ ở cho hơn 1.600 hộ dân trong giai đoạn 2022 – 2025.

Đây là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Lào Cai đặt ra trong Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 23/8/2022 về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn theo Quyết định 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2022 – 2025.

Theo Kế hoạch, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện sắp xếp 1.635 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và ổn định chỗ ở cho 39 hộ dân cư vùng biên giới. Về hình thức sắp xếp, tỉnh sẽ sắp xếp tập trung 737 hộ, xen ghép 488 hộ và ổn định tại chỗ 449 hộ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lào Cai sẽ khởi công xây mới 10 dự án sắp xếp dân cư tập trung để sắp xếp chỗ ở cho 633 hộ dân. Tổng kinh phí đầu tư trong cả giai đoạn 2022 – 2025 là trên 266 tỷ đồng, bao gồm 257 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 9 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Riêng trong năm 2022, tỉnh Lào Cai sẽ bố trí kinh phí trên 2,5 tỷ đồng để sắp xếp chỗ ở cho 90 hộ dân, bao gồm 51 hộ sắp xếp ra khỏi vùng thiên tai và 39 hộ sắp xếp dân cư vùng biên giới. Về hình thức sắp xếp, tỉnh sẽ sắp xếp tập trung 50 hộ, xen ghép 16 hộ và ổn định tại chỗ 24 hộ.

Mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sắp xếp dân cư tập trung và xen ghép thực hiện theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, hỗ trợ di chuyển 80 triệu đồng/hộ đối với sắp xếp xen ghép và hỗ trợ di chuyển 15 triệu đồng/hộ đối với sắp xếp tập trung. Các trường hợp thực hiện hỗ trợ ổn định tại chỗ 20 triệu đồng/hộ bằng ngân sách tỉnh.

Theo Kế hoạch, việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải đảm bảo đúng quy trình, đối tượng theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên di chuyển các hộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm trước mùa mưa lũ và hoàn thành theo kế hoạch trong quý IV hàng năm.

Các hộ dân sau khi được sắp xếp đến nơi ở mới phải đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ, đủ điều kiện để ổn định cuộc sống lâu dài và phát triển kinh tế bền vững. Các dự án sắp xếp dân cư tập trung được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và các quy định của Luật Xây dựng.

Các hộ dân được hỗ trợ di chuyển cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chuẩn bị mặt bằng chuyển đến, nguyên vật liệu bổ sung, thay thế vật liệu đã hỏng… di chuyển đến nơi ở mới đảm bảo đúng kế hoạch.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã có hộ dân nằm trong phương án di chuyển phải tuyên truyền, vận động nhân dân giúp đỡ các hộ về nhân công và các điều kiện khác để di chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định phát triển sản xuất.

lao cai bo tri 266 ty dong on dinh cho o cho hon 1600 ho dan giai doan 2022 2025
Tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ di chuyển 80 triệu đồng/hộ đối với sắp xếp xen ghép và hỗ trợ di chuyển 15 triệu đồng/hộ đối với sắp xếp tập trung.

Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hộ nghèo, hộ độc thân, hộ gia đình chính sách… cấp ủy, chính quyền xã giao trực tiếp cho các Ban, ngành, đoàn thể trong xã tập trung lực lượng, ủng hộ ngày công giúp các hộ này di chuyển, đảm bảo tiến độ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Các dự án sắp xếp dân cư tập trung theo phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2022-2025 phải được triển khai thực hiện đồng bộ các hạng mục công trình của dự án, đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao và hiệu quả vốn đầu tư.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More