Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy

(Xây dựng) – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy
Lào Cai triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Kế hoạch, từ năm 2024 đến năm 2030 xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó ưu tiên bố trí trụ sở các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về phòng cháy và chữa cháy. Quy hoạch trụ sở và thành lập mới 2 đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng và xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên; có giải pháp tính toán cân đối, bố trí quỹ đất bổ sung xây dựng trụ sở các đội PCCC và CNCH khu vực tại các huyện đảm bảo bán kính phục vụ theo quy định.

Quy hoạch đất xây dựng các trụ sở đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, thuộc Phòng PC07 tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về thiết kế công trình doanh trại PCCC đến năm 2050. Nghiên cứu thí điểm triển khai thành lập đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, tiến tới đảm bảo các khu dân cư nguy cơ cháy, nổ cao, địa bàn trọng điểm về PCCC và CNCH có Đội Cảnh sát PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC. Quy hoạch xây dựng các bến lấy nước chữa cháy và lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy đối với các trung tâm hành chính cấp xã, các khu dân cư trên địa bàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác PCCC. Hoàn thành xây dựng các điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) thuận tiện cho xe chữa cháy lấy nước tại các ao, hồ, sông, suối… được quy hoạch làm nguồn nước PCCC.

Giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2050 xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở, doanh trại Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo bán kính bảo vệ của các đội Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định. Thành lập bổ sung các đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực tại các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo bán kính phục vụ tối đa là 3km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác. Đảm bảo hệ thống cấp nước chữa cháy, các loại hình giao thông và hệ thống thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy, CNCH được kết nối đồng bộ với hệ thống kỹ thuật quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Cung theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tích hợp nội dung Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào quy hoạch tỉnh. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo quy định của pháp luật về quy hoạch (thực hiện hàng năm). Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật về PCCC và CNCH (thực hiện hằng năm).

UBND các huyện, thị xã, thành phố đầu tư ngân sách địa phương cho phát triển hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thực hiện hằng năm). Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh lập quy hoạch xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC giai đoạn 2021- 2030 cấp huyện. Quy hoạch xây dựng trụ sở, công trình của lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở, dân phòng và tình nguyện đảm bảo quy hoạch về PCCC đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thời gian hoàn thành đến năm 2030).

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích