Làm thế nào để mua nhà ở châu Âu với giá chỉ 3.600 VND?