Làm thế nào để giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian giãn cách xã hội?

– Giải đáp băn khoăn của người dân và doanh nghiệp, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Bảo hiểm xã hội Thành phố vừa có Công văn số 3568/BHXH-VP ngày 28/7/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Làm thế nào để giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian giãn cách xã hội?
Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) để giao dịch.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội 30 quận, huyện, thị xã trực thuộc trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến khi có thông báo mới.

Đối với các thủ tục hành chính đã tiếp nhận, giải quyết và đã có kết quả giải quyết trước ngày 27/7/2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ liên hệ và chuyển kết quả tới tổ chức, cá nhân thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) và sử dụng dịch vụ ebanking của các ngân hàng thương mại để nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp tổ chức không thể thực hiện giao dịch điện tử vì lý khách quan (như yêu cầu bảo mật), hoặc thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính là hồ sơ giấy hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính là hồ sơ giấy thì đơn vị, cá nhân giao – nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp cá nhân có yêu cầu cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất, rách, hỏng để sử dụng ngay đi khám chữa bệnh, các đơn vị trực thuộc sẽ hướng dẫn người có thẻ bảo hiểm y tế cài đặt thành công ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số để sử dụng đi khám chữa bệnh.

B.D

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích