Lâm Đồng: Phê bình Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bảo Lộc

Lâm Đồng: Phê bình Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bảo Lộc

Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc ( Lâm Đồng ) vừa ban hành văn bản số: 3182/UBND-NV về việc, phê bình công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng gửi Phòng Quản lý đô thị, UBND Phường 2.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc phê bình, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND Phường 2, Phó chủ tịch UBND Phường 2 – phụ trách lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và môi trường; Ủy ban nhân dân Phường 2 đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao kiểm tra, giám sát thi công kè chắn đất tại thửa đất số 385, 339, tờ bản đồ số 02, Phường 2 để xảy ra việc xây dựng kè có một phần sai thiết kế và để xảy ra sự cố kè chắn đất bị hư, sụp đổ một phần.

tm-img-alt
Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND Phường 2, Phó chủ tịch UBND Phường 2 – phụ trách lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và môi trường UBND Phường 2 bị phê bình vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao kiểm tra, giám sát thi công kè chắn đất tại thửa đất số 385, 339, tờ bản đồ số 02, Phường 2.

Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh và không để xảy ra sự việc tương tự, khẩn trương khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

UBND Phường 2 chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm việc thi công kè chắn đất tại thửa đất số 385, 339, tờ bản đồ số 02, Phường 2, thành phố Bảo Lộc trong thời gian sớm nhất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để tạo sự đồng thuận của các cá nhân và hộ gia đình liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất những giải pháp thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Quản lý đô thị).

Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tiến độ thi công kè chắn đất tại thửa đất số 385, 339, tờ bản đồ số 02, Phường 2, thành phố Bảo Lộc. Hướng dẫn cụ thể, chi tiết những công việc cần thực hiện để UBND Phường 2 và chủ đầu tư biết, triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, cho ý kiến./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích