Lâm Đồng: Kiến nghị thu hồi 3.596 m2 đất ở của chủ tịch ngân hàng tại dự án Khu du lịch Đôi Dép

Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 16/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ đối với dự án của Công ty Cổ phần SanDals tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tại Kết luận số 929/KL-TTCP xác định, Công ty Cổ phần SanDals đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại xã Lộc Nga.

Qua rà soát, khu đất có tổng diện tích 46.491 m2 (gồm 42.795 m2 đất nông nghiệp và 3.596 m2 đất ở nông thôn) thuộc 25 thửa đất của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

doi_dep_1
Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc.

Sau khi diện tích đất nêu trên được phê duyệt quy hoạch để thực hiện dự án Khu du lịch Đôi Dép, chủ sử dụng đất đã tiến hành xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích 42.795 m2 đất nông nghiệp nêu trên và được UBND thành phố Bảo Lộc đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng diện tích 37.995 m2 (sau khi đo đạc thực tế còn lại) sang đất thương mại dịch vụ theo đúng quy hoạch được duyệt.

Tiếp đó, để thực hiện dự án Khu du lịch Đôi Dép, Công ty Cổ phần SanDals đã ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với diện tích 46.491 m2 của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương (tại phòng công chứng Lê Trung Kiên chứng nhận ngày 21/10/2019).

Ngày 4/12/2019, Công ty Cổ phần SanDals thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, thuê quyền sử dụng đất và được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác nhận tại trang 4 toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Công ty thuê lại theo diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ, bà Phương); nhưng diện tích thực tế theo đo đạc mà công ty đang thuê lại và sử dụng là 41.691 m2 (gồm 3.596 m2 đất ở nông thôn và 37.995 m2 đất thương mại dịch vụ). 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất, chủ đầu tư thuộc dự án Khu du lịch Đôi Dép khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai đối với diện tích 3.596 m2 đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục.

Giao UBND thành phố Bảo Lộc theo dõi việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần SanDals, kịp thời xử lý theo hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý đối với những nội dung phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền và quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, trường hợp này Công ty Cổ phần SanDals thuê quyền sử dụng đất từ cá nhân thì cá nhân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục cho Công ty Cổ phần SanDals thuê quyền sử dụng đất theo quy định.

Nhiều lần đôn đốc nhưng không thực hiện

Theo kết quả rà soát, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 5 văn bản gửi Công ty Cổ phần SanDals để đôn đốc, hướng dẫn công ty thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay theo báo cáo của Công ty Cổ phần SanDals tại văn bản ngày 26/3/2024 trong đó có trình bày nội dung: thời gian qua Công ty đã làm việc với bà Lê Uyên Phương cho rằng việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ trong thời gian cho Công ty Cổ phần SanDals là hợp lý, tuy nhiên khi hết thời gian thuê đất thì phần diện tích đất ở này phải được trả lại mục đích sử dụng là đất ở như nguồn gốc ban đầu để không thiệt hại về quyền lợi cho chủ sử dụng đất.

Do đó, đến nay việc đăng ký biến động đối với diện tích 3.596 m2 đất ở sang đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu du lịch Đôi Dép tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc của Công ty Cổ phần SanDals vẫn chưa thực hiện.

Kiến nghị thu hồi 3.596 m2 đất ở của ông Ngô Trần Phúc Vũ tại dự án Khu du lịch Đôi Dép.

Căn cứ các văn bản liên quan, việc bà Lê Uyên Phương sử dụng đất không đúng mục đích từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ cho Công ty Cổ phần SanDals thuê để thực hiện dự án dự án Khu du lịch Đôi Dép tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, đến nay chưa lập thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định…vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, hành vi vi phạm đã được xác định tại Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Để xử lý dứt điểm nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các tồn tại, vi phạm liên quan đến việc sử dụng đất tại dự án dự án Khu du lịch Đôi Dép tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc của Công ty Cổ phần SanDals, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Lập thủ tục thu hồi đất đối với diện tích 3.596 m2 đất ở (thuộc một phần các thửa đất: số 230, 232, 233, 229 tờ bản đồ số 8; số 143, tờ bản đồ số 9; số 20, 39, 62, 36, 63 tờ bản đồ số 12) của cá nhân đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ để thực hiện dự án dự án Khu du lịch Đôi Dép tại xã Lộc Nga của Công ty Cổ phần SanDals. Trường hợp không chấp hành thì có biện pháp cưỡng chế, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định. 

Ngày 6/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc có chỉ đạo UBND thành phố Bảo Lộc nghiên cứu các nội dung tại báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Công ty Cổ phần Sandals đã bị UBND thành phố Bảo Lộc xử phạt với số tiền 110 triệu đồng vì xây dựng công trình tại đường Trần Phú, phường B’Lao sai nội dung giấy phép đã được cấp.

 

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích