Lâm Đồng: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(Xây dựng) – UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc, các chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Lâm Đồng: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư cam kết đúng tiến độ các dự án đầu tư công.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác triển khai, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát và đề ra các giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tế của từng công trình, dự án. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai của từng chủ đầu tư.

Cùng với đó, yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện, giải ngân của từng công trình, dự án do mình quản lý cho đến hết năm 2023, làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát các khó khăn vướng mắc của từng dự án đã xử lý và chưa xử lý, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác… để có biện pháp giải quyết, đôn đốc việc triển khai của các đơn vị có liên quan góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu khối lượng hoàn thành đã đủ điều kiện thanh toán, giải ngân. Trong đó, tập trung ưu tiên việc giải ngân vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2022 sang kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh đó, tập trung, bám sát công trình, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Có kế hoạch, giải pháp bù đắp tiến độ thi công chậm trễ của công trình theo đúng tiến độ hợp đồng, đảm bảo khối lượng thanh toán, hoàn trả các khoản tạm ứng của công trình.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng của các công trình theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư và quản lý chặt chẽ tiến độ hợp đồng. Thực hiện nghiêm việc xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo năng lực thực hiện công trình theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền của chủ đầu tư.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích