(Xây dựng) – Đình Mống là căn cứ địa cách mạng trên vùng đất xã Yên Mông nay là xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây, ngày 16/1/1951, Sư đoàn 320 được thành lập (còn gọi là Đại đoàn đồng bằng) do đồng chí Văn Tiến Dũng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị là Đại đoàn trưởng kiêm Chính ủy; Đồng chí Vũ Oanh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị làm phó Chính ủy. Nơi đây từng là căn cứ địa trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là nơi ghi dấu những trận chiến anh dũng của bộ đội địa phương và Đại đoàn 320, là nơi đánh dấu sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích