Ký kết hợp tác giữa Bắc Giang với 5 tỉnh về văn hóa, thể thao, du lịch

Ký kết hợp tác giữa Bắc Giang với 5 tỉnh về văn hóa, thể thao, du lịch

Ngày 23/11, Sở VHTT&DL Bắc Giang tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo với Sở VHTT&DL các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn và Sở Du lịch tỉnh Nghệ An.

Sau thảo luận, các đại biểu thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp, liên kết phát triển giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo giữa tỉnh Bắc Giang với các tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung về lĩnh vực VHTTDL theo biên bản ghi nhớ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh.

Qua đó nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc; đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư, liên kết PTDL bền vững.

tm-img-alt

Bắc Giang ký kết hợp tác lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch với 5 tỉnh

Sở VHTTDL Bắc Giang và Sở VHTTDL các tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn sẽ tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL. Thường xuyên tham dự các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ do mỗi tỉnh chủ trì tổ chức. Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển thể thao thành tích cao, phong trào thể dục thể thao quần chúng; phối hợp nghiên cứu tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, đặc biệt là những môn có thế mạnh của mỗi tỉnh. Hợp tác phát triển du lịch bền vững, gắn PTDL với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của mỗi tỉnh…

Ngoài ra, đối với từng tỉnh sẽ có những hoạt động cụ thể nhằm khai thác, phát huy hiệu quả thế mạnh của từng địa phương. Một số nhiệm vụ tiêu biểu trong kế hoạch liên kết phát triển giữa tỉnh Bắc Giang với các tỉnh trong giai đoạn tới như: Tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị nghi lễ Then của người Tày, Nùng trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Giang – Lạng Sơn – Thái Nguyên”; xây dựng, hình thành tour du lịch văn hóa, lịch sử về nguồn giữa ATK Hiệp Hòa và ATK Định Hóa; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ, Ca trù đã được UNESCO vinh danh; chủ động liên kết, phối hợp quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch theo hình thức “Hai địa phương – Một điểm đến”.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng KT-XH, Sở VHTTDL Bắc Giang, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An thỏa thuận liên kết, hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023-2030 trên các mặt: Công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch và kết nối hợp tác công tư. Theo đó, hai sở thống nhất phối hợp hỗ trợ tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình, hoạt động, sự kiện hàng năm trên phương tiện truyền thông của hai sở. Thực hiện các chương trình khảo sát (famtrip và presstrip) để quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến, điểm du lịch.

Phối hợp tổ chức tham gia một số sự kiện du lịch trong nước và nước ngoài; triển khai ứng dụng du lịch thông minh trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch, chiến lược quảng bá marketing điện tử song phương. Kết nối hiệp hội du lịch hai tỉnh để tăng cường hợp tác công tư trong xây dựng và bán chương trình du lịch liên kết, khảo sát thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích