Kon Tum: Phê duyệt kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Kon Tum vừa thông qua Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2024, nhằm đẩy mạnh quảng bá và giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, cũng như tạo cơ hội hợp tác và đầu tư từ các đối tác và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kon Tum: Phê duyệt kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2024
UBND tỉnh Kon Tum rất quan tâm đến các hoạt động xúc tiến thương mại.

Mục tiêu chính của kế hoạch là thúc đẩy hợp tác kinh tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư và liên doanh, cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm đặc sắc của Kon Tum. Đồng thời, cũng hướng đến việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để tăng cường niềm tin vào sản phẩm nội địa và thúc đẩy phân phối tại thị trường nông thôn. Kế hoạch này không chỉ là một bước quan trọng để nâng cao vị thế thương mại của tỉnh mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Theo kế hoạch, việc xây dựng chương trình được thực hiện dựa trên nhu cầu và khả năng tham gia của doanh nghiệp địa phương, với sự hỗ trợ từ UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Cụ thể, các hoạt động chính bao gồm tham gia hội chợ trong và ngoài nước, tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, và hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

Với tổng kinh phí thực hiện là 640 triệu đồng, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Công Thương chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, cùng với UBND các huyện, thành phố để triển khai kế các hoạt động chính như tham gia hội chợ trong nước và nước ngoài; tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu hướng đến mục tiêu thiết thực và hiệu quả, đồng thời đảm bảo tiết kiệm chi phí và an toàn xã hội.

Kế hoạch này không chỉ là bước quan trọng mở ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế của Kon Tum mà còn là một động lực để tạo dựng và củng cố thương hiệu của tỉnh Kon Tum trên bản đồ thương mại quốc tế.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích