Duyệt theo chuyên mục

Kinh doanh

FLC: 20 năm “ngược gió”

FLC kỷ niệm 20 năm thành lập (2001 – 2021) trong một bối cảnh khá đặc biệt, khi những thách thức vô tiền khoáng hậu của Covid – 19 đang quét qua hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế

Giải pháp thu hút vốn đầu tư FDI

Tổng cục Thống kê vừa đưa ra 5 giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư FDI. Trong đó, cần kiểm soát chặt chẽ những dự án đầu tư không phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước đủ năng lực về công…